Konfirmation

Et barn, der skal konfirmeres, skal enten være døbt i forvejen eller skal døbes inden konfirmationen. Barnet skal også have deltaget i konfirmationsforberedelserne.

 

I den kongelige anordning om konfirmation står der:

Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der:

- er døbt med den kristne dåb

- har modtaget forberedelse til konfirmation

- er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.

 

Det er med andre ord frivilligt, om man vil konfirmeres, men har man først meldt sig til undervisningen, stilles der nogle krav.

Undervisningen

Undervisningen foregår som regel på en bestemt eftermiddag i ugens løb, som aftales med Campusskolen. Pt. er det tirsdag eftermiddag, enten i Ørslev menighedshus, eller i konfirmandstuen i Nordrup. Der er mødepligt hver gang, og der forventes aktiv deltagelse i undervisningen.

Ligeledes er det en forudsætning for konfirmationen at man har opnået fortrolighed med Folkekirkens gudstjeneste, og det får man ved at gå til gudstjeneste. Derfor skal de unge i løbet af forberedelsestiden gå i kirke mindst ti gange. Konfirmanderne behøver ikke kun at gå i kirke i pastoratets kirker. Alle kirker tæller med, når man deltager i en hel gudstjeneste.

Vil man gå til gudstjeneste i pastoratets kirker, kan man se gudstjenestetider og steder i kalenderen her på siden, eller på pastoratets facebook-profil – søg ”Nordrupøster Farendløse Sneslev Ørslev pastorat”.

Selve konfirmationen

Selve konfirmationsgudstjenesten tager omkring en time. Konfirmationen finder sted efter prædiken.

Når de unge er samlet om knæfaldet, konfirmeres de én efter én. Når barnets navn nævnes, knæler han/hun , og familien rejser sig. Når barnet rejser sig efter at have modtaget konfirmationsvelsignelsen, sætter familien sig.

Konfirmationerne i Nordrupøster-Farendløse-Sneslev- Ørslev pastorat finder sted således:

Ørslev 2. lørdag efter påske

Sneslev St. Bededag

Nordrup og Farendløse: I weekenden efter St. Bededag. I de ulige år bliver man konfirmeret lørdag i Farendløse, og søndag i Nordrup. I de lige år er det omvendt; lørdag i Nordrup og søndag i Farendløse.

I god tid inden konfirmationsgudstjenesten oplyser præsten konfirmanderne om, hvor mange gæster de kan have med i kirken.  Det skyldes, at antallet af konfirmander varierer fra år til år. Man har dog som minimum 7 pladser i kirken. Oftest er der mulighed for, at der kan sidde flere bagerst i kirken, og de pladser fordeles efter først-til mølle-princippet.

Fotografering

Der må ikke fotograferes,  når gudstjenesten går i gang, men gerne når konfirmanderne går ind og ud af kirken. Dette af hensyn til roen i kirken, og for at alle kan se mest muligt. Efter gudstjenesten er man velkommen til at fotografere alt det, man vil.

 

Kontakt os

 • SNØF Pastorat
 • Sognepræst Jacob B. Møller
  Nordrupvej 132, Nordrup
  4100 Ringsted
   
 • Tlf: 5764 0085
 • Email: jabm@km.dk
 

Sognepræst

 • Sara Horneman-Thielcke
 • Havemarksvej 59, Ørslev
  4100 Ringsted

   

 • Tlf: 2166 5502
 • Email: shf@km.dk