Folkekirken i Danmark

I dag er 85% af danskerne medlem af Den Danske Folkekirke, men der er stor forskel på, hvor meget medlemmerne bruger kirken. For mange danskere er kirken noget, der skal være til rådighed, når mennesker har brug for den; hvis livet bliver svært, ved højtiderne, eller ved livets store overgange som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.        Folk, der ikke bruger kirken så meget, siger ofte, at man ikke behøver at gå i kirke for at være kristen. For mange danskere tænker nemlig på tro som noget meget personligt og individuelt.

 

Folkekirken er den største kirke i Danmark, men der findes også en række andre kristne kirker. Der er mange andre protestantiske kirker, men også ortodokse og katolske kirker. De har alle det samme kristne grundlag og arbejder sammen om mange ting. Kirkens hellige skrift, Bibelen, er fælles for alle kristne og alle danske kirker bruger den samme danske oversættelse.

 

Indtil 1849 var næsten alle danske medlemmer af den evangeliske-lutherske kirke, der dengang var statskirke. Af andre religioner fandtes kun jødedommen. Med grundloven af 1849 fik alle borgere i Danmark frihed til at dyrke deres religion og grundloven sikrer, at ingen er tvunget til at være medlem af Folkekirken. Omvendt betyder det, at der i dag findes mere end 80 registrede trossamfund udenfor folkekirken.

Grundloven giver altså religionsfrihed, men den forpligter samtidigt staten til at støtte den evangeliske- lutherske kirke i at være kirke for det danske folk. Loven giver altså frihed til at dyrke forskellige religioner, men der skal være opbakning til folkekirken fra statens side.

 

Religionsfrihed er altså ikke det samme som religionslighed, fordi Den Danske Folkekirke har særlige vilkår i forhold til andre trossamfund. En af de måder, som staten støtter folkekirken på, er f.eks. ved at medlemsbidraget betales over skatten, ved at en stor del af administrationen i folkekirkens ordens af kirkeministeret og ved at kirkens præsteuddannelse foregår på universiteterne.

 

Grundloven siger også, at Den Danske Folkekirke er en lutherske kirke. AT den er luthersk betyder, at den bygger på den forståelse af kristendommen, som Martin Luther stod for. Han var tysk teolog og arbejde fra 1517 for at reformere den tids romersk katolske kirke. Luther satte gang i en reformationsbevægelse i hele Europa, og i 1536 blev Luthers reformation indført i Danmark. Rundt omkring i Europa havde man forskellige tolkninger af kristendommen, og der opstod derfor flere kirkeretninger under reformationen. Protestantiske kirker er et fælles navn for alle disse kirker, der stammer fra reformationen og tiden lige efter.

Kilder: www.folkekirken.dk og www.interchurch.dk

 

 

Kontakt os

 • SNØF Pastorat
 • Sognepræst Jacob B. Møller
  Nordrupvej 132, Nordrup
  4100 Ringsted
   
 • Tlf: 5764 0085
 • Email: jabm@km.dk
 

Sognepræst

 • Sara Horneman-Thielcke
 • Havemarksvej 59, Ørslev
  4100 Ringsted

   

 • Tlf: 2166 5502
 • Email: shf@km.dk